Zijn zitzakken met piepschuim kralen schadelijk voor je gezondheid?

Zitzak

Zijn zitzakken gevuld met piepschuimparels schadelijk voor de gezondheid? De essentie in het kort:

  • Piepschuimkorrels kunnen schadelijk styreen ontgassen of schadelijke vlamvertragers bevatten.
  • Let bij het kopen van zitzakken op producten die getest zijn op schadelijke stoffen (vulling en stof getest).
  • Plantaardige vulmaterialen zoals graanschillen moeten altijd droog zijn om schimmelvorming te voorkomen.

Bij zitzakken moet je zeker letten op het keurmerk voor vervuilende stoffen, omdat er vaak materialen worden gebruikt waarvan bekend is dat ze verdacht zijn ten opzichte van vervuilende stoffen. Het is belangrijk dat het gehele product is getest op schadelijke stoffen, niet alleen het vulmateriaal of het afdekmateriaal.

De meeste zitzakken hebben de Ökotest-test niet doorstaan. Zitzakken zijn gevuld met polystyreenkralen die styreen kunnen ontgassen. Styreen kan het zenuwstelsel beschadigen en de ogen en de luchtwegen irriteren. Er wordt ook aangenomen dat het schadelijk is voor het ongeboren kind. De styreenconcentratie in de kamerlucht mag niet hoger zijn dan 0,030 mg/m3 (voorzorgswaarde I van het Federaal Milieuagentschap voor binnenruimten). Omdat polystyreen licht ontvlambaar is, worden er vaak vlamvertragers in gebruikt, die ook schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Ook zitzakken – vooral buitenzitzakken – worden vaak beschermd tegen vuil en vocht. Als impregneermiddel kunnen PFC’s (per- en polyfluorchemicaliën), die ook schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu, worden gebruikt.

Volgens de Europese chemicaliënwetgeving heeft u recht op informatie van de dealer en de fabrikant over enkele schadelijke vlamvertragers en impregneermiddelen. U kunt uw aanvraag eenvoudig indienen met een voorbeeldbrief of app. Of u kiest vanaf het begin voor onschadelijke materialen zoals bekledingsstoffen met het GOTS-zegel (Global Organic Textile Standard) en alternatieve vulmaterialen zoals graanbont. Kussens gevuld met graanbont moeten altijd droog zijn en regelmatig geventileerd worden, anders bestaat het risico op schimmelvorming.

Zitzakvullingen kunnen problematische stoffen bevatten Maar polystyreen wordt gemaakt door styreen te polymeriseren. Indien mogelijk mag er geen zuiver styreen in het afgewerkte polystyreen aanwezig zijn. Dat hangt af van de productie en een nabehandeling door ontgassing. Omdat styreen schadelijk is voor de gezondheid als je het inademt. De stof is opnieuw beoordeeld in het kader van de Europese chemicaliënverordening REACH. Daarna kan het kind vermoedelijk in de baarmoeder worden beschadigd en kan ook schade aan de gehoororganen optreden. Uitgassen van styreen is ook irriterend voor de ogen en de huid. De beschikbare gegevens waren echter niet voldoende om een ​​vermoeden van kanker te bevestigen.

Zijn zitzakken met piepschuim kralen schadelijk voor je gezondheid?
Schuiven naar boven